مقالات

bigdataهمانگونه که بازار تحلیل داده‌های بزرگ برای مشتریان اصلی آن به‌سرعت در حال گسترش است، کدام تکنولوژی‌ها بیشترین تقاضا و پتانسیل گسترش را در این میان دارند؟ گزارش جدید تحقیقات فروستر، 22 تکنولوژی موجود در چرخه عمر داده‌ها را ارزیابی کرد. تکنولوژی‌هایی که زمان واقعی، پیش‌بینی و بینش یکپارچه را پشتیبانی می‌کردند انتخاب شدند، چیزی که مشتریان داده‌های بزرگ در حال حاضر خواهان آن هستند.

در اینجا 10 تکنولوژی برتر فن‌آوری داده‌های بزرگ بر اساس تحلیل فروستر بیان شده است:

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com